ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานกิจกรรมเจริญจิตภาวนา และบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

01 สิงหาคม 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานกิจกรรมเจริญจิตภาวนา และบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้กับเด็กพิเศษ ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต


ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/155945/นายเฉลิมพล-โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-ได้มอบหมายให้นางสาววรรณดี-สนชัย-รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-เป็นประธานกิจกรรมเจริญจิตภาวนา-และบำเพ็ญประโยชน์-เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว