ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม แสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ และนายศักดิ์ชัย บุญมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม แสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ และนายศักดิ์ชัย บุญมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/155610/นายเฉลิมพล--โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม-แสดงความยินดีกับ-พลตทโสภณ--พิสุทธิวงษ์-และนายศักดิ์ชัย--บุญมา--เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร