ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2019

07 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2019 ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 300 ร้าน ประกอบด้วยร้านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร ร้านผลิตผลทางการเกษตรของดี จาก 50 เขต และร้านผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ให้กับประชาชนผู้สนใจได้เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค 

  

  

  

  

อ้างอิง http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/134465/นายเฉลิมพล-โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-บันทึกเทปรายการโทรทัศน์-เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร-Bangkok-Brand-2019