ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวมหานครทุกท่าน ชม ชิม ช้อป “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร

12 มกราคม 2562

เชิญชวนชาวมหานครทุกท่าน ชม ชิม ช้อป “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร ซึ่งประกอบด้วยร้าน 

  1. โอชากาแฟ
  2. สุขแท้ผ่อนคลาย
  3. พรรณรายนครา
  4. เกศาทรงสวย
  5. ร่ำรวยบาร์เบอร์ 


เปิดบริการเวลา 09.00-18.00 น. ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ณ อาคารนครภัณฑ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) สำนักพัฒนาสังคม โทร 02 245 1401