ข่าวประชาสัมพันธ์

“ทัวร์ ฒ ผู้เฒ่า” ของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2

04 มกราคม 2562

“สำนักพัฒนาสังคม” ร่วมกับ “สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว” จัดกิจกรรม “ทัวร์ ฒ ผู้เฒ่า” เพื่อเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุ “บ้านผู้สูงอายุบางแค 2” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม 2562) โดยในงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมืองเป็นประธานปล่อยขบวนรถ พร้อมด้วยผู้บริหารนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นายเฉลิมพล โชตินุชิต (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม) นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม) และผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 จำนวน 60 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยเริ่มขบวน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังวัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดสระเกศ วัดโสมนัส และวัดตลิ่งชัน ในงานนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์รถโดยสารปรับอากาศ จัดวิทยากรบรรยาย และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดการเดินทางและการทำกิจกรรม

อ้างอิงข้อมูลและภาพ http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/title/0/info/125561/สำนักพัฒนาสังคมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม-กีฬาและการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทัวร์-ฒ-ผู้เฒ่า-เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่-แด่ผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค-2