สาระน่ารู้

สาระด้านเทคโนโลยี

แอพพลิเคชั่น “สูงอายุ 5G”

04 สิงหาคม 2562

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (Institute Of Geriatric Medicine) กรมการแพทย์ ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น “สูงอายุ 5G” สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นใช้สำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการสูงอายุ และแนวทางการจัดการ โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อนำไปเตรียมแผนการดูแลผู้สูงอายุต่อไป แอพพลิเคชั่น “สูงอายุ 5G” ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถทำแบบประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการและการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการสูงอายุได้ 

ผู้สูงอายุสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “สูงอายุ 5G” ได้ทิ่ลิ้ก์ด้านล่าง...