สาระน่ารู้

สาระด้านเทคโนโลยี

แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

08 มิถุนายน 2562

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่พบได้ในผู้สูงอายุ และเมื่อเรานึกถึงอาการของโคนี้ จะนึกถึงอาการที่ผิดปกติทางการเคลื่อนไหว เช่น อาการสั่น เคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เป็นต้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ผู้ป่วยพาร์กินสันอาจมีอาการอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากอาการทางการเคลื่อนไหว


ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น "Thai-NMSQ" ซึ่งเป็นแอพฯ สำหรับเป็นเครื่องมือในการประเมินอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสันฉบับภาษาไทย ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแอพฯ จะมีฟีเจอร์สำหรับการคัดกรองและประเมินอาการ ที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสัน คือจะมีคำถามและภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย โดยแบ่งกลุ่มการประเมินอาการออกเป็น 10 กลุ่ม คือ  

  • ปัญหาการนอนหลับและอาการอ่อนเพลีย
  • ปัญหาระบบไหลเวียนโลหิตและการอาการหกล้ม
  • ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม
  • ปัญหาด้านการรับรู้และอาการประสาทหลอน
  • ปัญหาด้านความจำและสมาธิ
  • ปัญหาทางระบบทางเดินอาหาร
  • ปัญหาทางระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ปัญหาทางเพศ
  • ปัญหาอื่นๆ
  • อาการขาดความยับยั้งชั่งใจ


โดยแต่ละคำถามนั้นจะมีระดับความถี่ของอาการในช่วงหนึ่งเดือนให้ผู้ป่วยได้เลือก พร้อมสรุปผลและบันทึกเป็นภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการนำไปเป็นข้อมูลให้แพทย์ทำการวินิจฉัยต่อไป 


สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตามลิ้งก์ด้านล่าง...

App Store : https://itunes.apple.com/th/app/nmsq/id1180869154?l=th&mt=8