สาระน่ารู้

สาระด้านเทคโนโลยี

“กินไง วัยเก๋า” แอพฯ สำหรับผู้สูงวัยรักสุขภาพ

10 พฤษภาคม 2562

ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลตนเองด้านโภชนาการ ว่ากินอย่างไรถึงจะสุขภาพดี เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย วันนี้เว็บไซต์ Old is Young ขอพาผู้สูงวัยมารู้จักแอพพลิเคชั่น “กินไง วัยเก๋า” เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาและสนับสนุนทุนวิจัย ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยภายใต้โครงการเรื่อง ระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน พื้นที่ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


แอพพลิเคชั่นจะมีฟีเจอร์ประเมินภาวะโภชนาการและเสนอแนวทางการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ โดยผู้ใช้งานต้องลงะเบียน และเข้าสู่ระบบ เพื่อแอพฯ จะวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางโภชนาการจากการที่ผู้สูงวัยได้รับประทานอาหารไป โดยจะสรุปสัดส่วนรูปร่าง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานหรือไม่ สรุปว่ามีการบริโภคอาหารประเภทใดได้ดีบ้าง แนะนำแนวทางในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย และสรุปพฤติกรรมการบริโภคย้อนหลัง 7 วันที่ผ่านมา

แอพพลิเคชั่น “กินไง วัยเก๋า” เป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยที่ต้องการวิเคราะห์ในเรื่องโภชนาของตนเอง ถ้าสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างเลย...

App Store : https://itunes.apple.com/th/app/ก-นไง-ว-ยเก-า/id1457028915?mt=8

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sct.infotech&hl=en_US