สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

สูงวัยสุขภาพดี กินยาให้ถูกวิธี

05 กรกฎาคม 2562

ผู้สูงอายุกับการกินยาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก บางท่านกินยาเพื่อรักษาโรค บางท่านเพื่อบำรุงร่างกาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของร่างกายและสุขภาพ ควรให้ความสำคัญกับการกินยา เพราะยาแต่ละชนิด มีวิธีกินที่ไม่เหมือนกัน มีทั้งกินก่อนอาหาร พร้อมอาหาร หลังอาหาร ก่อนนอน ฯลฯ ซึ่งช่วงเวลาห่างจากมื้ออาหารก็แตกต่างกันไป เรามาดูวิธีกินยาให้ถูกวิธี ว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง 

  • ยาก่อนอาหาร ควรทานก่อนอาหาร 30 นาที เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ยาพร้อมอาหาร ให้ทานอาหารก่อนประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหาร จากนั้นค่อยทานยา
  • ยาหลังอาหารทันที ให้ทานทันทีหลังจากทานอาหารอิ่มแล้ว เพราะยามีฤทธิ์กัดกระเพาะ ไม่ควรทานยาขณะท้องว่าง
  • ยาหลังอาหาร ให้ทานยาหลังอาหาร 15-30 นาที เพราะยาชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะ อาจไปทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้
  • ทานยาซ้ำ 4-6 ชั่วโมง ห้ามทานยาซ้ำก่อน 4-6 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ปริมาณยาในกระแสเลือดมีมากเกินไป

ถ้าผู้สูงอายุท่านใดยังมีคำถามและข้อสงสัยกับยาที่ท่านกิน ให้สอบถามทางโรงพยาบาลหรือเภสัชกร เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องในการกินยาชนิดนั้น ๆ

ขอบคุณข้อมูล