สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาอาเซียนกับสุขภาพ

06 สิงหาคม 2562

สวัสดีชาว Old is Young ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในวัยอื่น ๆ การรู้จักภาษาอเซียนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักาย การเดินทาง หรือการกิน แต่เรื่องของสุขภาพก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้นวันนี้เว็บไซต์ Old is Young ขอพาทุกท่านไปรู้จักภาษาอาเซียนในเรื่องของ "สุขภาพ" กัน

ไทย  ปวดหัว   เวียนหัว   ตัวร้อน / เป็นไข้   เจ็บคอ   ไอ   คัดจมูก 
สิงคโปร์  โถว -เถิง  โถว -ยุน  บู้ -ชู -ฝู   - เขอ  ปี๋ -ไซ 
มาเลเซีย ซาเก๊ต เกอปาลา เปอนิ่ง เดอมัม ทอนเซิล บาตุ๊ เซอซะ นาฟัส
อินโดนีเซีย ปู-ซิง  ปู-ซิง  เดอ-มัม  ซา-กิต -เล-เฮอ-ระ  บา-ตุก   -
ฟิลิปปินส์   มาซากิต อัง ยูโล - มาย ลักนัต - - -
บรูไน   ซาเก๊ต เกอปาลา  เปอนิ่ง  เดอมัม  ทอนเซิล  บาตุ๊  เซอซะ นาฟัส

เวียดนาม เดา - เดิ่ว  จ๋อง - หมัด  ก๋อ - โซด/ - บิ โอ๋ม  เดา - ฮ่อง  ฮอ  หงาด - หมุย 
ลาว  เจ็บหัว  วินหัว  ข้อยตัวฮ้อน / เป็นไข้  เจ็บคอ  เป็นไอ  ตันดัง 
เมียนมาร์  เกา-ไก้  เกา-มู  เพี่ย-แด่  แหล่-ชอง-หน่า  เชา-โซ-แด่  หน่า-กอง-เป้ะ 
กัมพูชา ชือ กบาล  วีลมุข  กเดา คลวน / กรุน  ชือกอ  กะออก  คันละมวก