สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

รู้จักสถานที่ในภาษาอาเซียน

30 มิถุนายน 2562

สวัสดีชาว Old is Young วันนี้มารู้จักการเรียกชื่อสถานที่ต่าง ๆ กัน ว่าแต่ละประเทศเรียกกันอย่างไร

ไทย โรงแรม โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ร้านอาหาร สนามบิน
สิงคโปร์   จิ่ว เตี้ยน อี เยวี่ยน  ไพ่ ชู สั่ว  ชาน กวาน  จี ฉ่าง 
มาเลเซีย   โฮเต็ล รูมะห์ซากิต
บาลัยโปลิส
เรสโตรัน
ลาปางัน เติรบัง

อินโดนีเซีย โฮเทล  รูมา สากิต  แคนโท โพลิสิ  รูมา มาคาร เรสโตแรน  บานดารา 
ฟิลิปปินส์   โอเทล ออสปิตอล เอสตัสยอน อัง ปูลิส เรสตอรอน ปาริปารัน
บรูไน  โฮเต็ล  รูมะห์ซากิต

บาลัยโปลิส

เรสโตรัน

ลาปางัน เติรบัง

เวียดนาม   แค๊กสาน  เบ๋งเหวียน  โด่นแก๋งซ้าต  หญ่าห่าง  เซินไบ 
ลาว   โฮงแฮม  โฮงหมอ  ห้องการป้องกันความสงบ  ร้านกิ่นดื่ม  เดิ่นบิน/เดิ่นยน 
เมียนมาร์   เต้โข่คาน  เซยง  เยสะคัน  เทฆเยาเดะไซ  เลยินกวิน 
กัมพูชา   ซ็อน-ทา-เกีย  ม็วน-ตี-แปต  โปลิก  โพ-เจอะ-นี-เยอะ-ทาน 

หล่อเลียน

ยนเหาะ