สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ออกเสียงชุดประจำชาติอาเซียน

08 พฤษภาคม 2562

ภาษาน่ารู้วันนี้ เว็บไซต์ Old is Young จะพาผู้สูงวัยมารู้จัก ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนกัน ว่ามีชื่อว่าอะไรบ้าง และออกเสียงอย่างไร  

ไทย : ชุดของผู้ชาย เรียกว่า เสื้อพระราชทาน / ชุดของผู้หญิง เรียกว่า ชุดไทยจักรี (Chakri)


สิงคโปร์ : ชุดประจำชาติ จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละเชื้อชาติ


มาเลเซีย : ชุดผู้ชาย เรียกว่า Baju Melayu (บาจู มลายู) / ชุดของผู้หญิง เรียกว่า Baju Kurung (บาจูกุรุง)


อินโดนีเซีย : ชุดประจำชาติ เรียกว่า เคบาย่า (Kebaya)


ฟิลิปปินส์ : ชุดของผู้ชาย เรียกว่า บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) / ชุดของผู้หญิง เรียกว่า บาลินตาวัก (balintawak)


บรูไน : ชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) / ชุดของผู้หญิง เรียกว่า บาจู กุรุง (Baju Kurung)


เวียดนาม : ชุดประจำชาติ เรียกว่า อ่าวหญ่าย (Ao dai)


ลาว : ชุดของผู้ชาย แต่งกายแบบสากล / ชุดของผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่น


เมียนมาร์ : ชุดประจำชาติ เรียกว่า ลองยี (Longyi)


กัมพูชา : ชุดประจำชาติ เรียกว่า ซัมปอต (Sampot)

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ https://kullanit.wordpress.com/ชุดประจำชาติอาเซียน