สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาอาเซียน คำว่า "ขอโทษ"

08 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะพาผู้สูงวัยทุกท่าน มาเรียนรู้ภาษาอาเซียนกัน โดยภาษาน่ารู้ในวันนี้ คือคำว่า “ขอโทษ” มาดูกันว่าประเทศในอาเซียนแต่ละปะเทศ พูดคำว่า “ขอโทษ” กันอย่างไรบ้าง

ไทย : ขอโทษ

สิงคโปร์ : ตุ้ยบู้ฉี่

มาเลเซีย : มาอาฟ

อินโดนีเซีย : มาอัฟ

ฟิลิปปินส์ : มาวาลาง-กาลัง

บรูไน : ฮารับ มาอัฟ

เวียดนาม :ซินโหลย

ลาว : ขอโทด

เมียนมาร์ : เตา บั่น บ่า เต่

กัมพูชา : โซ้มโต๊ก