สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาอาเซียน คำว่า "ยินดีที่ได้รู้จัก"

08 มกราคม 2562

สวัสดีชาวผู้สูงวัยทุกท่าน ภาษาน่ารู้ จะพาท่านไปเรียนรู้ภาษาอาเซียน ซึ่งวันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะมาแนะนำคำศัพท์คำว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก” มาดูกันว่าประเทศในอาเซียนแต่ละปะเทศ พูดคำว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก” กันอย่างไรบ้าง

ไทย : ยินดีที่ได้รู้จัก

สิงคโปร์ : ไนซ์ ทู มีท ยู

มาเลเซีย : เฆีมบีรา ดาปัต เบิรเกอนาลัน

อินโดนีเซีย : เจมบิรา ดาปัต เบอเตมู อันดา

ฟิลิปปินส์ : อิคินากากาลาค คอง

บรูไน : เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

เวียดนาม : เซิด เฮิน แห่งห์ เดือก กับ โอม

ลาว : ยินดีที่ได้ฮู้จักกัน

เมียนมาร์ : ทะหม่านต้วยยะต่าวันต่าบ่าแด่

กัมพูชา : รึกเรียยนาสแดลบานสะเกือล