สร้างแรงบันดาลใจ

อาหารเพื่อสุขภาพ

สำลักอาหาร อันตรายถึงชีวิต

11 มีนาคม 2562


วันนี้เว็บไซต์ Old is young จะมาแนำนำการรับประทานอาหารให้ถูกวิธี นอกจากอาหาที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว วิธีการรับประทานก็มีผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน การสำลักอาหารในวัยผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากระบบต่าง ๆ ในร่างกายเริ่มไม่แข็งแรง ทำให้เกิดอาการสำลักอาหารได้ง่ายกว่าคนวัยอื่น ๆ ปัญหาที่พบหากเกิดอาการสำลักอาหาร เช่น เศษอาหารที่สำลักเข้าไป อาจไปสู่ปอด ทำให้ปอดเกิดการติดเชื้อได้ เว็บไซต์ Old is Young มีคำแนะนำในการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการสำลักอาหารดังนี้ 

  • นั่งให้ถูกวิธี ขณะรับประทานอาหารต้องนั่งตัวตรง ไม่นอน หรือเอนตัวรับประทานอาหาร หากผู้สูงวัยไม่สามารถนั่งเองได้ ต้องดันตัวให้ขึ้นมานั่งและยกศีรษะขึ้นอย่างน้อย 45 องศา เพื่อป้องกันการสำลักเข้าปอด
  • ไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่น ขณะรับประทานอาหารต้องจดจ่อกับอาหารตรงหน้า ไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นขณะรับประทานอาหาร เช่น ไม่ดูทีวีไปด้วยกินไปด้วย หรือพูดคุยขณะกินอาหาร เป็นต้น
  • ต้องเป็นอาหารอ่อน อาหารที่รับประทานต้องเป็นอาหารอ่อน ไม่เหนียวหรือแข็งเกินไป และต้องหั่นชิ้นเล็ก ๆ ไม่ชิ้นใหญ่มาก และควรปรุงด้วยวิธีการต้ม
  • เคี้ยวให้ละเอียด การรับประทานอาหารต้องเคี้ยวอาหารช้า ๆ เพื่อให้อาหารละเอียดให้มากที่สุด เพราะจะทำให้กลืนง่ายและไม่ติดคอ
  • ดูแลความสะอาดช่องปาก ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร ต้องทำความสะอาดช่องปากและฟันปลอม (ถ้ามี) เพื่อลดการสะสมเชื้อโรค และกำจัดเศษอาหารที่ค้างในช่องปาก 
  • รออาหารย่อยก่อน หลังจากรับประมานอาหารเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรเดิน หรือเข้านอนทันที ควรจะทิ้งระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะทำกิจกรรมหนัก ๆ หรือเข้านอน 

หากเกิดอาการสำลักอาหาร ควรหยุดรับประทานอาหารทันที และนำอาหารที่อยู่ในช่องปากออกให้หมด และรีบนำตัวไปพบแพทย์ทันที