สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

ชวนผู้สูงอายุเที่ยวเทศกาลลอยกระทง

13 พฤศจิกายน 2561


ลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขไทย เว็บไซต์ Old is Young ขอเชิญชวนผู้สูงอายุเที่ยวงานลอยกระทง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนเที่ยวงานลอยกระทง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มมุมมองใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่ ๆ ไปจนถึงเมืองเล็ก ๆ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และวิถีชิวิตของชุมชนริมแม่น้ำ

งานลอยกระทงในจังหวัดสมุทรสงครามในปีนี้ จัดขึ้นที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. - 24.00 น. และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. - 22.00 น. กิจกรรมภายในงานมีดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมลอยกระทงกาบกล้วยในแม่น้ำแม่กลอง จำนวน 400,000 ใบ
 • กิจกรรมสาธิตอาหารคาวหวาน
 • DIY กระทงกาบกล้วย
 • การแสดงร่วมสมัยและการแสดงทางวัฒนธรรม
 • การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร
 • กิจกรรมการทำธูปและปล่อยกระทงกาบกล้วย
 • การปล่อยเรือไฟล่องในสายน้ำ จำนวน 12 ลำ
 • การแสดงบนเวที
 • กิจกรรมการละเล่นสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง การประกวดรำวงพื้นบ้าน
 • ขบวนฟ้อนรำต้อนรับขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน และขบวนนางนพมาศ ขบวนกระทง        ผ่านเส้นทางตลาดแม่กลอง สิ้นสุดที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (มีเฉพาะวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
 • การประกวดนางนพมาศแม่-ลูก (มีเฉพาะวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561, 18.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมการทำธูปและปล่อยกระทงกาบกล้วย
 • การประกวดนางนพมาศแม่-ลูก
 • การประกวดเรือไฟชิงถ้วยพระราชทาน
 • การแสดงบนเวที
 • กิจกรรมการละเล่นสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง การประกวดรำวงย้อนยุค

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร 0 2250 5500 ต่อ. 3477
 • สำนักงานททท. สมุทรสงคราม โทร 0 3475 2847-8

อ้างอิง https://thai.tourismthailand.org/เทศกาลและประเพณี/ประเพณีงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง--8850

รูปภาพ https://pxhere.com/th/photo/671006