สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวใกล้กรุง : บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

16 ตุลาคม 2561

ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่สามารถไปเช้าเย็นกลับได้ คือ บางกระเจ้า ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด บางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถปั่นจักรยานชมธรรมชาติได้ ภายในมีธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เช่น สวนป่าเกดน้อมเกล้า, สวนน้ำตาลมะพร้าว, เส้นทางจักรยานเลียบคลอง (ถนนมรกต) ฯลฯ ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวและออกเดินทางไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่บางกระเจ้ากัน


อ้างอิง https://thai.tourismthailand.org