สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

การให้อภัย การรู้จักให้อภัยตนเอง และให้อภัยผู้อื่น

18 กรกฎาคม 2562


การให้อภัย

การรู้จักให้อภัยตนเอง

และให้อภัยผู้อื่น

จะทำให้ใจเป็นสุข

และสมาธิตั้งมั่นได้ง่าย

โอวาท พระเทพญาณมหามุนี