สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ละได้.. ใจก็สะอาด

02 มิถุนายน 2562


ละได้.. ใจก็สะอาด

วางได้.. ใจก็โล่ง

ปลงได้.. ใจก็เย็น

อภัยเป็น.. ใจก็สงบ

พระสุทธิพงษ์ อภิปุญฺโญ