สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ความสุขแท้อยู่ข้างใน

22 พฤษภาคม 2562

ความสุขแท้อยู่ข้างใน

ใครที่แสวงหาความสุข

จากข้างนอก

ย่อมผิดหวังเป็นธรรมดา

ว.วชิรเมธี