เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อในยามฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉิน
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 • แจ้งคนหาย 
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
 • ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 • ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร

เหตุด่วน – เหตุร้าย
 • เหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด
 • อัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน 
 • ตำรวจท่องเที่ยว 
 • กองปราบปราม 
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 
 • สายด่วนกรมเจ้าท่า 
 • กรมควบคุมมลพิษ 
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 • ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี 

การเดินทาง 
 • ตำรวจทางหลวง 
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 • กรมการขนส่งทางบก 
 • กรมทางหลวงชนบท 
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 • ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) 
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด 
  •  1490 เรียก บขส.
 • ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง 
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 • สหกรณ์แท็กซี่สยาม 
 • แท็กซี่-เรดิโอ 
 • แอร์พอร์ต ลิงก์ 
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 • กรมการบินพลเรือน 
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) 
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 • แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

สายการบิน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย 
 • สำรองที่นั่ง การบินไทย 
  •  0-2288-7000 (สำนักงานสีลม)
  •  0-2356-1111 (สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ) 
  •  0-2545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
 • สายการบินนกแอร์ จำกัด 
 • โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด 
 • บางกอก แอร์เวย์ จำกัด 

ไฟฟ้า – น้ำประปา
 • การไฟฟ้านครหลวง 
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 • การประปานครหลวง 
 • การประปาส่วนภูมิภาค 
 • ชลประทานบริการประชาชน